• 99/10/29

اخبار درون سازمان

بحران، دشمن نامرئی، خط درمان و مجموعه داروخانه های ۱۳ آبان

بحران، دشمن نامرئی، خط درمان و مجموعه داروخانه های ۱۳ آبان

مرکز تامین داروخانه های مجموعه با مدیریت دکتر علیرضا سلطان محمدی که رسالت تهیه و توزیع اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و حفاظتی داروخانه های بیمارستانی دانشگاه را عهده دار است، از شروع بحران بیماری کرونا، میزبان جلسات متعدد راهبردی ستاد مدیریت تامین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور دکتر محمدرضا روئینی سرپرست دارو خانه ها، معاونین و مدیران ارشد مسئول نیز بوده است .