• 99/12/18

Ocrelizumab

معرفی داروی

Ocrelizumab

مونوکلونال آنتی‌بادی برعلیه 20 CD

 معرفی داروی اکرلی زوماب 
 
دسته ی دارویی: 
مونوکلونال آنتی‌بادی برعلیه  20 CD
 
اشکال دارویی:
محلول برای تزریق داخل وریدی: 300 میلی گرم/ میلی لیتر
 
موارد مصرف:
مولتیپل اسکلروزیس، عود کننده یا پیشرونده اولیه: درمان اسکلروز پیشرونده اولیه (MS) و انواع عود کننده بیماری ام اس‌ ازجمله، بیماری عودکننده و فروکش‌کننده بیماری پیشرونده ثانویه.
 
مقدار مصرف: 
بزرگسالان
نکته: 100 میلی گرم متیل پردنیزولون به صورت وریدی نیم ساعت قبل از هر بار انفوزیون و یک آنتی هیستامین (مانند دیفن هیدرامین) نیم تا یک ساعت قبل از هر بار انفوزیون به عنوان premedication تجویز شود؛ می توان استامینوفن را نیز به عنوان premedication در نظر گرفت. بیمار از نظر وجود یا عدم وجود عفونت ارزیابی شود؛ در صورت وجود عفونت فعال تجویز دارو به تاخیر بیفتد. 
مولتیپل اسکلروزیس، عود کننده یا پیشرونده اولیه: تزریق وریدی: 300 میلی گرم در روز اول، سپس 300 میلی گرم دو هفته بعد تکرار شود؛ سپس دوزهای بعدی به مقدار 600 میلی گرم هر شش ماه یک بار تکرار شود (شش ماه بعد از اولین دوز 300 میلی گرم).
دوز فراموش شده: اگر دوزی از دارو فراموش شد، در اسرع وقت تزریق شود (تا نوبت بعدی تزریق دارو صبر نشود)، سپس فواصل مصرف دارو را به گونه ای تنظیم کنید که دوز بعدی شش ماه بعد از دوز فراموش شده تزریق شود. حداقل فواصل بین دو تزریق باید پنج ماه باشد. 
تنظیم دوز در نارسایی کلیوی وکبدی
تنظیم دوزی توسط تولید کننده برای این دارو ذکر نشده است. اگرچه تغییر چندانی نیز در فارماکوکینتیک دارو در شرایط نارسایی کلیوی وکبدی ایجاد نمی‌شود. 
تنظیم دوز در صورت بروز واکنش به انفوزیون: 
واکنش ملایم تا متوسط: در صورت بروز واکنش سرعت انفوزیون را به نصف مقدار اولیه کاهش دهید؛ سرعت کاهش یافته را برای حداقل نیم ساعت ادامه دهید. اگر بیمار این سرعت کاهش یافته را تحمل کرد، هر نیم ساعت یک بار سرعت انفوزیون را تا 30 میلی لیتر در ساعت تا حداکثر سرعت 180 میلی لیتر در ساعت (برای دوز 300 میلی گرم) و یا 40 میلی لیتر در ساعت تا حداکثر سرعت 200 میلی لیتر در ساعت (برای دوز 600 میلی گرم) افزایش دهید. 
واکنش شدید: انفوزیون را فورا قطع کنید و در صورت نیاز درمان های حمایتی تجویز شود. بعد از آن که تمام علایم بیمار برطرف شد، مجددا انفوزیون با نصف سرعت اولیه در زمان بروز واکنش آغاز شود. اگر سرعت کاهش یافته توسط بیمار تحمل شد، هر نیم ساعت یک بار سرعت را 30 میلی لیتر در ساعت تا حداکثر سرعت 180 میلی لیتر در ساعت (برای دوز 300 میلی گرم) و یا 40 میلی لیتر در ساعت تا حداکثر 200 میلی گرم در ساعت (برای دوز 600 میلی گرم) افرایش دهید. 
واکنش تهدید کننده حیات: فورا انفوزیون را متوقف کنید و به طور دائم دارو قطع شود. 
 
نحوه ی تجویز دارو: 
داخل وریدی (IV): از طریق فیلتر 0.22 یا 0.2 میکرون و در مسیر اختصاصی داخل وریدی dedicated IV line)) تزریق شود. بیمار با استفاده از متیل پردنیزولون ( 100 میلی گرم داخل وریدی) 30 دقیقه پیش از هربار انفوزیون دارو و آنتی هیستامینی مانند دیفن هیدرامین، 30 تا 60 دقیقه پیش از هربار انفوزیون دارو پرمدیکیت شود. پرمدیکیشن با استامینوفن هم ممکن است مدنظر قرار گیرد.
• برای دو انفوزیون اول ( دوز 300 میلی گرم): انفوزیون را با ریت 30 میلی لیتر در ساعت شروع کنید، سپس هر 30 دقیقه به ریت تزریق 30 میلی لیتر در ساعت اضافه کنبد تا حداکثر 180 میلی لیتر در ساعت. طول مدت انفوزیون 2.5 ساعت یا بیشتر باید باشد.
• انفوزیون های بعدی (دوز 600 میلی گرم): انفوزیون را با ریت 40 میلی لیتر در ساعت شروع کنید، سپس هر 30 دقیقه به ریت تزریق 30 میلی لیتر در ساعت اضافه کنبد تا حداکثر 200 میلی لیتر در ساعت. طول مدت انفوزیون 3.5 ساعت یا بیشتر باید باشد.
از نظر وقوع عوارض ناشی از انفوزیون طی زمان انفوزیون و تا حداقل یک ساعت پس از اتمام انفوزیون دقت شود. اگر عوارض ناشی از انفوزیون اتفاق افتاد، انفوزیون متوقف شود و بسته به شدت واکنش رخ داده، ریت تزریق قطع شود یا کاهش یابد.
 
عوارض جانبی:
10%> : عفونت پوستی ، کاهش ایمونوگلوبولینهای سرم (بیشتر از نوعIgM )، کاهش نوتروفیل، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ، واکنش مرتبط با تزریق 
1٪ تا 10٪: ادم محیطی، افسردگی، اسهال، عفونت ویروس تبخال، کمردرد ، درد اندام، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی ، سرفه 
<1% و گزارش های موردی: رشد آنتی بادی، نئوپلاسم بدخیم پستان
 
موارد منع مصرف:
سابقه ی واکنش انفوزیون تهدید کننده حیات به اکرلی زوماب؛ عفونت فعال ویروس هپاتیت بی (HBV)، حساسیت به دارو یا هر یک از اجزا فرمولاسیون ؛ عفونت های شدید و فعال، ابتلا به PML  یا سابقه قبلی آن 
 
موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:
نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:
 
فعال شدن مجدد هپاتیت بی : قبل از شروع درمان همه ی بیماران باید از نظر ویروس هپاتیت بی بررسی شوند(اندازه گیری  HBsAg و  .(anti-HBc 
عفونت هرپس: در مطالعات بالینی ، بروز عفونتهای هرپس (هرپس زوستر ، هرپس سیمپلکس ، هرپس دهانی ، هرپس دستگاه تناسلی و عفونت ویروس هرپس) در بیمارانی که اوکرلیزومب دریافت کرده بودند گزارش شده است.  عفونتها از نظر شدت خفیف تا متوسط بودند.
عفونت: ارزیابی عفونت قبل از شروع درمان و تأخیر در درمان بیماران مبتلا به عفونت فعال تا زمان رفع عفونت صورت گیرد. 
واکنشهای تزریق: بیشترین شیوع مربوط به اولین تزریق بود. برای واکنشهای تزریق در طول تزریق و حداقل یک ساعت پس از پایان تزریق نظارت کنید. واکنش های تزریق تا 24 ساعت پس از تزریق ممکن است رخ دهد. برای کاهش دفعات و شدت واکنشهای تزریق ، از پیش درمانی (متیل پردنیزولون و آنتی هیستامین ، با یا بدون استامینوفن) استفاده کنید. بسته به شدت واکنش ، واکنش تزریق ممکن است نیاز به وقفه انفوزیون ، کاهش سرعت تزریق یا قطع مصرف داشته باشد. همچنین ممکن است نیاز به مدیریت حمایتی علامتی داشته باشد.
بدخیمی: بدخیمی (از جمله سرطان پستان) در بیماران تحت درمان با اکرلی زوماب در مطالعات بالینی بیشتر رخ داده است. بیماران باید دستورالعملهای استاندارد غربالگری سرطان پستان را رعایت کنند.
 
موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها
واکسیناسیون: حداقل 4 هفته از واکسن ها زنده یا زنده ضعیف شده و حداقل 2 هفته از واکسن های کشته شده قبل از شروع درمان استفاده کنید. 
سایر احتیاطات
اکرلی زوماب در ترکیب با سایر روشهای درمانی ام اس مورد مطالعه قرار نگرفته است. هنگام شروع اکرلی زوماب پس از یک درمان سرکوب کننده سیستم ایمنی یا شروع سرکوبگر سیستم ایمنی به دنبال درمان با اکرلی زوماب ، پتانسیل افزایش اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی را در نظر بگیرید.
 
تداخلات دارویی:
• دارو می تواند باعث افزایش اثرات سرکوب کنندگی  Baricitinib، Fingolimod، Siponimod و افزایش عوارض جانبی Leflunomide، Natalizumab، Upadacitinib شوند
• دارو می تواند باعث کاهش اثرات درمانی BCG (Intravesical). ، Pidotimod، Nivolumab، Tertomotideشوند.
 
مصرف دارو در بارداری: 
به طور کلی ، درمان های اصلاح کننده بیماری برای بیماری های مختلف اسکلروز (MS) قبل از یک بارداری برنامه ریزی شده متوقف می شوند و در دوران بارداری آغاز نمی شوند ، مگر در زنانی که در معرض خطر بالایی برای فعال شدن MS باشند . استفاده از داروهایی غیر از اکریلیزومب را برای خانمهایی که در معرض خطر فعال شدن مجدد بیماری هستند و قصد بارداری دارند ، در نظر بگیرید. به تاخیر انداختن حاملگی برای خانمهایی که بیماری در آنها بسیار فعال است ، توصیه می شود. در صورت نیاز به درمان اصلاح کننده بیماری در این بیماران ، سایر عوامل ترجیح داده می شوند.
 
زنانی که در سن باروری هستند، باید در طی درمان و به مدت 6 ماه پس از آخرین تزریق اکرلی زومب ، از روش های پیشگیری از بارداری مؤثر استفاده کنند.
 
مصرف دارو در شیردهی:
مشخص نیست که اکرلی زومب در شیرمادر ترشح می شود یا نه. به گفته سازنده ، برای تصمیم گیری  در مورد تغذیه با شیر مادر در طول درمان باید خطر مواجهه ی نوزاد ، مزایای تغذیه با شیر مادر برای شیرخوار و مزایای درمان برای مادر در نظر بگیرد. منابع دیگر تغذیه با شیر مادر را در طول درمان توصیه نمی کنند.
 
پارامترهایی که باید مانیتور شود:
غربالگری ویروس هپاتیت بی در کلیه بیماران (اندازه گیری HBsAg و ضد HBc) قبل از شروع درمان، پایش واکنشهای تزریق در طول انفوزیون و حداقل 1 ساعت پس از پایان تزریق، پایش علائم عفونت ، بدخیمی ، و لکوانسفالوپاتی پیشرونده چند کانونی.
مکانیسم اثر:
 اکرلی زومب یک مونوکلونال آنتی بادی IgG نوترکیب انسانی در برابر B سلولهایی است که آنتی ژن 20 CD در سطح آنها بیان شده است.
 
 منبع: Uptodate
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *