• 99/10/29

Alprostadil

Alprostadil

Alprostadil

دسته ی دارویی: پروستاگلاندین؛ وازودیلاتورهشدار دارویی/ Us Boxed Warning:آپنه: در ٪ 12- 15 از نوزادانی که به دلیل نقص مادرزادی قلبی توسط محلول استریل کودکان آلپروستادیل درمان شدند، دیده شد.این عارضه در نوزادانی که کمتر از2 kg در هنگام تولد وزن داشتند و عموما طی یک ساعت اول انفوزیون دارو دیده شد. مانتیورنیگ شرایط تنفس نوزاد در حین درمان صورت گرفته و در شرایطی از این دارو استفاده شود که تجهیزات تهویه ی مکانیکی به سرعت در دسترس باشد.نام تجاری در آمریکا:

دسته ی دارویی:

پروستاگلاندین؛ وازودیلاتور
هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:
آپنه: در ٪ 12- 15 از نوزادانی که به دلیل نقص مادرزادی قلبی توسط محلول استریل کودکان آلپروستادیل درمان شدند، دیده شد.
این عارضه در نوزادانی که کمتر از2 kg در هنگام تولد وزن داشتند و عموما طی یک ساعت اول انفوزیون دارو دیده شد. بنابراین توصیه می شود. مانتیورنیگ شرایط تنفس نوزاد در حین درمان صورت گرفته و در شرایطی از این دارو استفاده شود که تجهیزات تهویه ی مکانیکی به سرعت در دسترس باشد.
نام تجاری در آمریکا:
• Caverject;
• Caverject Impulse;
• Edex;
• Muse;
• Prostin VR

نام تجاری در کانادا:
• Alprostadil Injection USP;
• Caverject;
• Muse Pellet;
• Prostin VR

موارد مصرف:
Prostin) Patent ductus arteriosus تزریق داخل وریدی کودکان):

نگهداری موقت از مجرای شریانی باز، در نوزادانی با بیماری قلبی مادرزادی داکتال تا زمان عمل جراحی انجام می شود. این نقص شامل بیماری های قلبی سیانوتیک (به عنوان مثال، آترزی ریوی، تنگی ریوی، آترزی تریکوسپید، فالوت چهارتایی، جابجایی عروق بزرگ ) و آسیانوتیک (به عنوان مثال، قطع قوس آئورت، آئورت coarctation ، هیپوپلازی بطن چپ) می شود. 
اختلال نعوظ:
Caverject, Caverject Impulse: درمان اختلال نعوظ به دلیل واسکولانژی، سایکوژنیک ، ایجاد شدن بافت عصبی اضافی یا سایکوژنیک یا چندین دلیل باهم. ممکن است یک مکمل مفید در کنار دیگر تست های تشخیصی در اختلال نعوظ باشد.
Edex, Muse: درمان اختلال نعوظ به دلیل واسکولانژی، سایکوژنیک ، ایجاد شدن بافت عصبی اضافی یا چندین دلیل باهم. 
استفاده off-lable:
فشار خون بالای ریوی در بیماران با نقص قلب مادرزادی و (نوزادان / کودکان / نوجوانان) مجراهای چپ به راست؛ پدیده رینود 
مقدار مصرف: 
بزرگسالان
• اختلال نعوظ:
 از طریق پایه ی آلت تناسلی ( intracavernosal) : 
دوزها باید با دقت بر اساس شرایط فرد تیتر شود. دوز بالاتر 40 میکروگرم( EDEX) و یا 60 میکرو گرم( Coverject) توصیه نمی شود. 
دوز اول باید در مطب پزشک تزریق گردد و بیمار باید تا زمان بازگشت مشکل به حالت اولیه در مطب پزشک بماند. در صورت عدم پاسخ دهی، دوز بالاتر طی یک سال بعد تزریق می شود. و در صورتی که همچنان پاسخی دیده نشود، باید دوز بعدی با فاصله ی یک روز بعد تجویز گردد. افزایش دوز ، در درمان اختلالات جنسی با ناراحتی و درد بیشتر همراه خواهد بود. 
تیتراسیون دوز اولیه:
واسکولانژی ،سایکوژنیک یا به دلایل مختلف (اتیولوژی مختلف):
تیتراسیون دوز را از mcg 5/2 شروع کنید. 
در صورت وجود پاسخ نسبی، دوز را به mcg 5 افزایش داده و بعد آن را به mcg 10 (بسته به پاسخ نعوظ) رسانده و انقدر این کار را ادامه دهید تا زمانی که دوز مورد نظر میزان نعوظ مناسب برای مقاربت را به شما بدهد اما توجه داشته باشید که این کار بیش از یک ساعت طول بکشد. 
اگر هیچ پاسخی به دوز اولیه ی mcg 5/2 نشان نداد ممکن است دوز دوم این بار mcg 5/7 باشد و در طول یک ساعت تجویز شود بعد افزایش دوز مذکور با افزایش mcg 5 تا 10 ادامه یابد. 
بر اساس اطلاعات تجویز این دوزها برای Caverjectو Caverject Impulse، نباید در یک دوره بیست و چهار ساعته بیش از دو دوز در طی تیتراسیون اولیه داده شود. 
اگر در این حالت پاسخی وجود داشت، باید برای تجویز بعدی باید بیش از 24 ساعت فاصله وجود داشته باشد. 
علت شناسی نوروژنیک ( آسیب نخاعی) :
توجه کنید: پودر Caverject باید به نحوی آماده شود که برای دوز mcg 25/1 مناسب باشد: تیتراسیون دوز را در mcg 25/1 آغاز کنید؛ چنانچه لازم بود طی یک ساعت دوز را به mcg 5/2 برسانید، و یا mcg5 ممکن است دوزهای یاد شده به منظور دست یابی به نعوظ مناسب به بالاتر از mcg 5 نیز رسیده اما به هر حال نباید این فرایند از یک ساعت بیشتر به طول بیانجامد. 
دوز نگهدارنده:
زمانی که دوز مناسبی تعیین شد، بیمار ممکن است تزریقات خود-تجویز کننده را تکرار نماید اما نه بیش از سه بار در هفته، همچنین بین دوز ها ی دارو هم بیست و چهار ساعت فاصله وجود داشته است. 
 از طریق داخل پیشابراه ( Intraurethral) (Muse Pellet)
شروع: mcg 250-125 
دوز نگهدارنده: تجویز بایستی به میزانی باشد که به نعوظ مورد نظر دست یابیم؛ مدت زمان عمل بین 30 تا 60 دقیقه است؛ تنها دو دوره ی 24 ساعته را انتخاب کنید.
کودکان
Prostin VR تزریقی: تزریق مداوم به یک ورید بزرگ یا جایگزین این کار، یک کاتتر شریان بند نافی است برای باز نمودن مجرا: 1/0-05/0 mcg/کیلوگرم/دقیقه با پاسخ درمانی، که در این حالت سرعت به پائین ترین دوز موثر کاهش می یابد. با بدست آوردن پاسخی رضایت بخش، سرعت به تدریج افزایش می یابد.
دوز نگهدارنده: mcg/kg/minute 4/0-01/0.
توجه داشته باشید: آپروستادیل معمولا با سرعت تزریق mcg/kg/minute 1/0 استفاده شده اما کاهش دوز به 1/2یا 1/10نیز، بدون از بین رفتن اثر درمانی نیز جواب داده اند.
توجه داشته باشید: پاسخ درمانی با افزایش pH در آن هایی که pH اسیدی دارند یا با افزایش اکسیژن (PO2) در عرض 30 دقیقه جواب می دهد. 
سالمندان
در بیماران سالمند، فراوانی نقص عملکرد کلیه بیشتر است؛ کمترین دوز موثر باید استفاده شود. در مطالعات بالنی با Edex ، دوزهای موثر حداقلی بالاتر و احتمال بیشتر عدم اثربخشی مورد توجه قرار گرفته است. 
در نارسایی کلیوی
تنظیم دوز مخصوصی در برچسب راهنمای، سازنده دارو در این مورد، دیده نشده است.
در نارسایی کبدی
تنظیم دوز مخصوصی در برچسب راهنمای، سازنده دارو در این مورد، دیده نشده است.
نحوه ی تجویز دارو: 
 تزریق وریدی (Prostin تزریق داخل وریدی کودکان):
تزریق داخل وریدی ، تزریق مداوم و پیوسته به درون ورید بزرگ و یا معادل آن از طریق یک کاتتر شریان بند جاگرفته در بند ناف برای باز کردن مجرا. توصیه سازنده دارو برای ماکزیمم غلظت تزریقی mcg/mL 20 است
 تزریق پایه ی آلت تناسلی :اختلال نعوظ:

Caverject: استفاده از سوزن 2/1 اینچ با اندازه 29 یا30 gauge. تزریق به قسمت خلفی جانبی قسمت سوم پروگزیمال آلت تناسلی مرد صورت می گیرد ،از تزریق به رگ قابل مشاهده اجتناب شود؛ برای تزریق های بعدی از قسمت جایگزین استفاده کنید دومرتبه در محل قبلی تزریق انجام ندهید. 
:Caverjec Impulse شامل یک سیستم دوگانه سرنگ یک بار مصرف و یک دوز واحد می باشد. بعد از سرهم نمودن اجزای سرنگ، دوز تجویزی را انتخاب نموده و بعد از تمیز نمودن محل مورد نظر، تزریق را بر اساس توضیحات به قسمت خلفی جانبی قسمت سوم پروگزیمال آلت تناسلی مرد تزریق شده البته با اجتناب از تزریق به رگ قابل مشاهده. برای تزریق های بعدی از قسمت جایگزین استفاده کنید دومرتبه در محل قبلی تزریق انجام ندهید.
:Edex استفاده از سوزن 2/1 اینچ با اندازه 27 تا30 gauge. تزریق به قسمت خلفی جانبی قسمت سوم پروگزیمال آلت تناسلی مرد صورت می گیرد ،از تزریق به رگ قابل مشاهده اجتناب شود؛ برای تزریق های بعدی از قسمت جایگزین استفاده کنید دومرتبه در محل قبلی تزریق انجام ندهید. 
غلظت معمول تزریق: کودکان:تزریق داخل وریدی mcg/mL 10 یا 20 
موارد مربوط به ایمنی دارو
مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان: آلپروستادیل ممکن است با alprazolam اشتباه گرفته شود
عوارض جانبی:
تزریق از طریق داخل پیشابراه (Intraurethral):
>10%: ادراری تناسلی: درد آلت تناسلی، سوزش مجرا
بین 2% تا 10%:
سیستم عصبی مرکزی: سرگیجه، سردرد و درد
ادراری تناسلی: درد بیضه، خونریزی مجرای ادرار (خفیف)، خارش وولوواژینال (شریک جنسی زن)
کمتر از 2%: تپش قلب
تزریق به پایه ی آلت تناسلی مرد(Intracavernosal):
بیشتر از 10%: ادراری تناسلی: آلت تناسلی درد
1% تا 10%: قلب و عروق: فشار خون بالا
سیستم عصبی مرکزی: سرگیجه، سردرد
ادراری تناسلی: erection طولانی مدت (بیش از 4 ساعت، 4٪)، بیماری های آلت تناسلی، راش آلت تناسلی، تورم و بیماری Peyronie
موضعی: کبودی در محل تزریق، هماتوم در محل تزریق
کمتر از 1%: بلانیتیس ، خونریزی در محل تزریق، پریاپیسم (نعوظ دائم) (0.4٪)
تزریق داخل وریدی:
بیشتر از 10٪:
قلبی - عروقی: فلاشینگ (یا همان حملات قرمزی پوست و گر گرفتن صورت و گردن)
تنفس: وقفه تنفسی
دیگر موارد: تب
1٪ تا 10٪:
قلبی - عروقی: برادی کاردی یا کاهش ضربان قلب، ایست قلبی، ادم، فشار خون بالا، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب
سیستم عصبی مرکزی: سرگیجه، سردرد، تشنج
غدد درون ریز و متابولیک: هیپوکالمی 
دستگاه گوارش: اسهال
هماتولوژیک و انکولوژی: انعقاد داخل عروقی
عفونت: سپسیس 
موضعی: محلی درد (در ساختارهای دیگر جدای از محل تزریق)
عصبی عضلانی و اسکلتی: بازگشت درد
تنفسی: سرفه، علائم شبیه سرماخوردگی، گرفتگی بینی، سینوزیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
کمتر از 1%: (تهدید کننده جان بیمار): کم خونی، آنوری، برادی پنه ، نارسایی قلبی، خونریزی مغزی، بیماری ریفلاکس معده به مری، هماچوری، خونریزی، هیپربیلیروبینمی، پرخونی، حساسیت و استعداد تحریک فوق العاده، هیپرکالمی، هیپوگلیسمی، هیپوترمی، اتساع گردن، پریتونیت، بسته شدن دهلیز درجه دو، شوک، تاکیکاردی فوق بطنی یا ضربان بیش از اندازه فوق بطنی، ترومبوسیتوپنی، فیبریلاسیون بطنی
موارد منع مصرف:
آلپروستادیل (تزریق به پایه ی آلت تناسلی): حساسیت به آلپروستادیل ، دیگر پروستاگلاندین ها و یا هر یک از اجزای فرمولاسیون، شرایط مستعد کننده برای بیماران درگیر به نغوظ دائم (به عنوان مثال، کم خونی داسی شکل و یا صفت، میلوم متعدد، سرطان خون). بیماران مبتلا به تغییر شکل آناتومی آلت تناسلی مرد (به عنوان مثال، angulation ، فیبروز بیضه ها، و یا بیماری Peyronie) ایمپلنت پایه ی آلت تناسلی، و یا خود آلت تناسلی. استفاده در مردانی که فعالیت جنسی برایشان مضر است یا منع مصرف دارد. آلپروستادیل از طریق پایه ی آلت تناسلی برای استفاده در تنها مردان بزرگسال در نظر گرفته شده است و برای استفاده در زنان، کودکان، و یا نوزادان مد نظر قرار نگرفته است.
آلپروستادیل (از طریق پیشابراه): حساسیت به آلپروستادیل، استفاده در بیماران مبتلا به تنگی مجرای ادرار، بالینیت (التهاب / عفونت سر آلت)، هیپوسپادیاس شدید و انحنا، و در بیماران مبتلا به اورتریت حاد یا مزمن. در بیمارانی که در معرض ابتلا به ترومبوز وریدی یا افراد دارای سندرم هایپرویسکوزیتی (به عنوان مثال، کم خونی داسی شکل سلول و یا صفت، ترومبوسیتمیا، پلی سیتمیا، میلوم متعدد) و در نتیجه در معرض خطر از نغوظ دائم (نعوظ سفت و سخت مدت ≥6 ساعت). باید در مردانی که فعالیت جنسی برایشان مضر و یا برای مقاربت جنسی با یک زن باردار استفاده نشود، مگر اینکه زن و شوهر با استفاده از یک کاندوم، مقاربت انجام دهند.
آلپروستادیل (داخل وریدی): بر اساس برچسب شرکت سازنده هیچ گونه مورد منع مصرفی برای آن وجود ندارد. 
موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:
نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:
آپنه یا وقفه تنفسی 
افت فشارخون و سنکوپ 
فیبروز بیضه
پریاپیسم: هنگامی که از Caverject، Impulse Caverject , Edex، Muse برای اختلال نعوظ استفاده می شود، ممکن است رخ دهد. بیمار باید در صورت نعوظ مراتب را به پزشک گزارش دهد یا اگر نعوظ بیش از 4 ساعت ادامه یابد باید به دنبال کمک های فوری پزشکی رود. برای درمان فوری جهت جلوگیری از صدمه به بافت آلت تناسلی و از دست دادن دائمی قدرت جنسی. قطع درمان در صورت مشاهده نشانه هایی از فیبروز آلت تناسلی گسترش یافته (زاویه دار شدن آلت تناسلی، فیبروز پایه ی آلت تناسلی، و یا بیماری Peyronie). علل اختلال نعوظ باید بررسی و بر طرف شوند البته قبل از شروع درمان اصلی.
نگرانی های مربوط به بیماری:
درمان اختلالات نعوظ در مردانی که به علت بیماریهای قلبی-عروقی فعالیت جنسی برایشان ممنوع است نباید صورت گیرد.
موارد مربوط به فرمولاسیون: 
الکل بنزیل و مشتقات: برخی از اشکال دارویی ممکن است حاوی بنزیل الکل باشند. مقدار زیادی از الکل بنزیل (≥99 دوز mg / kg / روز) با سمیت بالقوه کشنده ("نفس نفس زدن سندرم") در نوزادان همراه است. "سندرم نفس نفس زدن" متشکل از اسیدوز متابولیک، ناراحتی های تنفسی، نفس نفس زدن، اختلال عملکرد CNS (از جمله تشنج، خونریزی داخل جمجمه)، افت فشار خون، و فروپاشی قلبی عروقی (AAP، 1997؛ CDC، 1982) می باشد. برخی از داده های نشان می دهد که بنزوات جایگزین بیلی روبین از طریق محل اتصال به پروتئین (Ahlfors، 2001) می شود. اجتناب از استفاده از اشکال دارویی حاوی الکل بنزیل یا استفاده با احتیاط در نوزادان توصیه می گردد. به برچسب سازنده مراجعه کنید.
جمعیت ویژه:

نوزادان: Prostin VR کودکان: با احتیاط در نوزادان با تمایلات خونریزی استفاده شود.
همچنین از دیگر احتیاطات:
باز بودن کانال سرخرگی: استفاده از راهکارهای مناسب: Prostin VR کودکان: تزریق برای کوتاه ترین زمان در پایین ترین دوز، مراقبت مناسب از بیمار را فراهم می اورد. استفاده از برای بیش از 120ساعت، با هیپرپلازی آنترال و انسداد خروجی معده همراه است.

تداخلات دارویی:
 x:مهار کننده های فسفو دی استراز 5: می توانند عوارض و اثرات سمی آلپروستادیل را تشدید کنند. لذا از مصرف همزمان اجتناب گردد.
مصرف در بارداری وشیر دهی:
در بارداری: رده ی  (C (muse
عوارض جانبی در مطالعات حیوانی دیده شده است. آلپروستادیل در زمان باردار اندیکاسیون ندارد شرکت سازنده ی muse توصیه می کند در صورت انترکورس با خانم باردار از روش های بریر (barrier) مانند کاندوم استفاده شود.
در شیردهی: در خانم های شیرده اندیکاسیون مصرف ندارد.
مکانیسم اثر:
ایجاد vasodilation از طریق اثر مستقیم بر سیستم عضلات صاف ductus arteriosus و همچنین عروق ناحیه ، باعث ریلکس شدن عضلات صاف ترابکولار از طریق گشاد شدن شریان های کاورنوزال پس از تزریق درون شفت پنیس می شود. و اجازه می دهد که جریان خون به درون فضای لاکونار پنیس وارد شود. 
پارامترهایی که باید مانیتور شود:
فشار خون ، تعداد و سرعت تنفس، ضربان قلب، دمای بدن، شدت درد ناحیه ی پنیس، طول مدت نعوظ، میزان شل شدن بعد از نعوظ بعد از دوز ، علایم عفونت. 
فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:
شروع اثر: اختلالات نعوظ: 20-5 دقیقه
طول اثر در موارد اختلال نعوظ طول اثر کمتر از 1 ساعت است.
توزیع: : به دنبال تزریق درون پنیس میزان توزیع ناچیز است.
اتصال به پروتئین : پلاسما: 81٪ به آلبومین 
متابولیسم : حدود 70 تا 80% در عبور اولیه از ریه ها 
تیمه عمر حذف: 30 ثانیه تا 10 دقیقه 
حذف: ادرار 90٪ به شکل متابولیت ها طی 24 ساعت و بقیه از طریق دفوع.

تهیه وتنظیم:دکتر ماندانا ایزدپناه
متخصص داروسازی بالینی

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *