• 00/01/25

دوره آموزشی داروسازی صنعتی

(ویژه دانشجویان سال آخر داروسازی و یا علاقه مندانی که حداکثر یک سال از فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد)
آدرس محل سکونت