• 99/12/18

بروشورهای آموزش به بیمار

                                                                   

 

 

                        پکیج مشکلات قلبی عروقی                      پکیج زنان                        پکیج بارداری-شیردهی نوزاد

 

 

 

                                                                         

 

 

                            پکیج هفت علامت                          یادآوری مصرف قرص ها                                ضدآفتاب

 

 

                                  

 

 

                مسکن ها