• 00/01/25

فیلم های آموزشی

Clofazimine
معرفی داروی

Clofazimine

آنتی بیوتیک

مرکز داروپزشکی 13 آبان جلسه آبان ماه خود را با عنوان اصول استفاده از ضد عفونی کننده های موثر بر کووید-19 و مسمومیت های ناشی از آن برگزارکرد
ضد عفونی کننده های موثر بر کووید-19

مرکز داروپزشکی 13 آبان جلسه آبان ماه خود را با عنوان اصول استفاده از ضد عفونی کننده های موثر بر کووید-19 و مسمومیت های ناشی از آن برگزارکرد

مرکز اطلاعات داروها و سموم مجموعه داروخانه های دانشگاه، وبینار ماهیانه خود را به اصول استفاده از ضد عفونی کننده های موثر بر کووید-19 و مسمومیت های ناشی از آن و با شمول امتیاز بازآموزی ویژه داروسازان و پزشکان عمومی، اختصاص داد.