• 99/07/05

داروهای ترکیبی

 

 

 

 

فرمولاسیون شماره 6
فرمولاسیون

فرمولاسیون شماره 6

روش ساخت کرم کلوبتازول وکلوتریمازول را در ظرف اصلی بریزید وبه خوبی مخلوط کنید تا کرم یکنواختی ایجاد شود. به عنوان درمان کمکی در بیماری های قارچی که با التهاب همراه است به کار می رود. فرمولاسیون های مشابه Calamin Cream Clobetasol Cream این فرمولاسیون ها برای کاهش درصد وقدرت کورتیکواستروئید های موضعی به کار می رود. Triamcinolone Cream Tretinoin Cream عوارض جانبی ترتینوئین،لایه برداری وحساسیت زایی پوست است وبرای کاهش این عارضه از کورتیکواستروئیدهای موضعی همراه ترتینوئین استفاده می شود.

فرمولاسیون شماره 5
فرمولاسیون

فرمولاسیون شماره 5

پس از حل کردن پودر اوره در آب ،محلول حاصل را در اوسرین جذب دهید.سپس کرم کلوبتازول را در مرحله ی بعد به مخلوط حاصل اضافه کنید وبه خوبی هم بزنید تا کرم یکنواختی ایجاد شود. پس از حل کردن اوره در اب (حدود 7 میلی لیتر) ،محلول را در اوسرین جذب دهید،سپس به ترتیب گلیسرین وروغن بادام را به مخلوط حاصل اضافه کنید ودر هر مرحله به خوبی هم بزنید تا کرم یکنواختی ایجاد شود.

فرمولاسیون شماره 1
فرمولاسیون

فرمولاسیون شماره 1

آمپول های ویتامین را پس از جذب آب توسط اوسرین به کرم اضافه کنید وبه خوبی هم بزنید تا مخلوط یکنواختی ایجاد شود داروی ترکیبی تجویز شده برای شرایط بیماری کنونی شماست.از مصرف آن در موارد مشابه ویا توصیه ی آن به دیگران خودداری کنید. داروی ترکیبی تجویز شده را روی موضع توصیه شده به کار ببرید.از استعمال آن روی نواحی دیگر پوست بپرهیزید. داروی ترکیبی را تا زمان توصیه شده توسط پزشک وبرای مدت معین روی موضع قرار دهید.

فرمولاسیون شماره 2
فرمولاسیون

فرمولاسیون شماره 2

در ساخت این ترکیب مانند اختلاط نیمه جامد ها برای رسیدن به یکنواختی بهتر است از روش هندسی افزودن مواد به یکدیگر استفاده شود.به این ترتیب در این فرمولاسیون ابتدا 10 گرم زینک اکساید به ظرف اصلی اضافه می شود وسپس 10 گرم پماد ویتامین A D با آن مخلوط می شود.این مخلوط با 20 گرم باقیمانده ی ویتامین A D مخلوط می شود.سپس اوسرین ودر نهایت گلیسرین اضافه می شودو در هر مرحله به خوبی مخلوط می شود تا کرم یکنواختی ایجاد شود.

فرمولاسیون شماره 3
فرمولاسیون

فرمولاسیون شماره 3

روش ساخت کرم دکسپانتنول را در ظرف اصلی بریزید واوسرین را به آن اضافه کنید. در ظرف را بسته وبرچسب آن را بچسبانید. این فرآورده به عنوان مرطوب کننده برای رفع خارش والتیا پوست به کار می رود. بسته بندی وشرایط نگه داری این فرآورده را در ظروف دربسته به دور از نور ورطوبت نگهداری کنید ودر دمای پایین تر از 30 درجه سانتی گراد وبه دور از دسترس اطفال قرار دهید. منیع:کتاب ساخت داروهای ترکیبی

فرمولاسیون شماره 4
فرمولاسیون

فرمولاسیون شماره 4

حدود نیمی از اوسرین را در ظرف نهایی مناسب بریزید و محلول حاوی سدیم کلراید را به تدریج به آن اضافه کنید با هر بار افزودن محلول مخلوط را با استفاده از یک میله ی شیشه ایی هم بزنید تا به طور کامل جذب اوسرین شود و کرم یکنواختی ایجاد شود. باقیمانده ی اوسرین را به آن اضافه کنید و مخلوط را با استفاده از میله ی شیشه ای(حدود 2 دقیقه) به خوبی هم بزنید تا کرم یکنواختی ایجاد شود.