• 12 خرداد 1402

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو

 

 

معرفی و تاریخچه مرکز 

 

 

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو، از مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و اولین مرکزی است که در زمینه مصرف بهینه و منطقی دارو در ایران پژوهش  می نماید. این مرکز با رای صادره در دویست و

 

هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و اخذ موافقت اصولی در دی ماه سال 1389 تصویب گردید و در مهرماه سال 1390 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. سپس این مرکز در تیرماه 1394 ضمن

 

دریافت موافقت قطعی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از مراکز تحقیقات قطعی شناخته شد.

 

این مرکز تحقیقات در حرکت برای دستیابی به رسالت خود، مواردی چون گسترش دانش با کیفیت بالا و ترجمان دانش به راهبردهای موثر و هزینه اثربخش؛ افزایش اعتماد و اتکای متقابل بین ارایه کنندگان خدمات سلامت،

 

شهروندان و بیماران؛ و همچنین بسط پژوهش‌های مرتبط با توانمندسازی جامعه (اعم از شهروندان و بیماران) در جهت مصرف منطقی داروها را سرلوحه کار خویش قرار داده است.

 

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو افتخار دارد که به عنوان یکی از مراکز تحقیقات مصوب و قطعی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دل مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی این دانشگاه متولد

 

شده است و بالندگی و رشد این نهال در بستر تعلق سازمانی به این مجموعه و با حمایتهای آن محقق گردیده است. این مرکز بنا بر رسالت خود جهت بکارگیری نتایج حاصل از پژوهش در بهبود وضعیت تجویز و مصرف منطقی

 

دارو، ضمن انجام مطالعات مختلف در داروخانه های شهری و بیمارستانی این مجموعه، در زمینه آموزش به بیماران، آموزش به همکاران و رفع چالشهای سازمانی مرتبط نیز فعالیت نموده است. این مرکز در راستای رسالت آن در

 

پروژه های مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در انجام طرح ها و پایان نامه های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صنعت و سایر سازمان

 

های وابسته به سلامت و سایر مراکز تحقیقاتی و محققین کشور نیز  فعالیت می نماید.

 

 

ماموریت 

 

 

- تولید وانتشار دانش از طریق گسترش پژوهش های باکیفیت بالا جهت شناسایی عوامل زمینه ساز و برطرف کردن موانع تجویز ومصرف منطقی دارو، پیاده سازی وطراحی مداخلات بهبود دهنده مصرف دارو

 

- ارتقای سلامت جامعه از طریق پژوهش و مشارکت در فرهنگ سازی تجویز و مصرف منطقی دارو در میان مردم و ارائه دهندگان خدمات سلامت

 

- مشارکت در فرآیند ترجمان دانش و به منظور ارائه راهبردهای عملی جهت ارتقای تجویز و مصرف منطقی دارو به سیاستگذاران سلامت

 

- فراهم نمودن فرصت های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان، محققان، پژوهشگران و کلیه افراد دخیل در ارائه خدمات سلامت

 

 

چشم انداز

 

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف دارو در نظر دارد طی 5 سال آینده در زمره مراکز تأثیرگذار در تصمیم گیری سازمان های سیاست گذار در سلامت وبهداشت جامعه از قبیل سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت قرار گیرد. این مرکز در نظر دارد از مراکز مرجع در زمینه انجام پژوهش های بهینه سازی مصرف و ایمنی دارو باشد.

 

 

Affiliation

 

Research Center for Rational Use of Drugs, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

 

 

 
آرشیو اخبار مرکز تحقیقات

 

 
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش دانشگاه

 

 
پروفایل مرکز در سامانه علم سنجی

 

  •  

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو

گفتگو آنلاین