• 99/07/05

داروخانه شهید عابدینی

 

آدرس : میدان بهارستان، جنب بيمارستان طرفه