• 99/07/05

مجتمع خدماتی و درمانی بیمارستان امام خمینی

 

 

آدرس : خیابان ستارخان،خیابان باقرخان،بعد از بزرگراه چمران